Professionell tandblekning

Vill du få vitare tänder? Varje dag utsätts dina tänder för mat och dryck som kan ge missfärgningar och få tänderna att gulna. Med vår tandblekning får du vitare tänder på ett skonsamt sätt. Vår erfarenhet säger oss att bästa möjliga resultat uppnås när man bleker hemma med individuella skenor.

Det går till på följande vis:

  1. Undersökning och rengöring av tänderna. Foto, färgtagning samt avtryck för framställande av individuella skenor.
  2. Utlämning av skenor med instruktioner.
  3. Kontroll efter 3-4 veckor för att se behandlingsresultat. Slutfoto.

Blekning är individuellt och övervakas därför av våra tandläkare för att inte riskera skador.

Bleka tänderna men inte patient hos oss?

I dessa fall gör vi en mindre undersökning för att kontrollera tänder och tandkött. Citytandläkarna har väl inarbetade rutiner för att utföra tandblekning.

Behandling med blekning kostar 3500 kr (undersökning ingår ej)

Frågor och svar:

Varför använder ni inte plasmaljus eller laser?

Vår erfarenhet av dessa metoder är att vi ej uppnådde det resultat som vi förväntade. Detta medförde ofta att behandlingen kompletterades med blekgel i skenor.

Hur länge ”håller” blekningen?

Resultatet färgen återgår aldrig till ursprunget. Tänk på att ytliga missfärgningar kan vara orsakade av beläggningar av kaffe, te och starkt färgad mat dessa polerar vi bort.

Kommer jag få bra resultat?

Beroende på vilken ursprungsfärg din tand har kan resultatet variera ibland behöver man göra några extra dagar. Men vi har mycket goda resultat.

Tandblekning föreskrifter:

EU-direktivet, 2011/84/EU, som implementerats av Läkemedelsverket, LVFS 2012:20 (finns under Verktyg ovan), innebär att endast blekningsprodukter klassificerade som kosmetiska produkter får användas inom EU.

Kosmetiska tandblekningsprodukter som får säljas direkt till konsument kan innehålla upp till och med 0,1 % väteperoxid. Kosmetiska tandblekningsprodukter som innehåller mellan 0,1 % och 6,0 % väteperoxid (motsvarar max 16,62 % karbamidperoxid) får endast säljas till tandläkare. Produkter där den frigjorda väteperoxiden innehåller mer än 6 % väteperoxid är förbjudna.

Tandblekning får inte utföras på personer under 18 år. Internblekning av rotfyllda tänder omfattas av samma regelverk.

Vid tandblekning med produkter innehållande mellan 0,1 % och 6,0 % väteperoxid gäller följande: Tandläkare ska utföra undersökning och riskbedömning inför tandblekning. Vid första tandblekningstillfället ska tandläkare utföra behandlingen.

Om det går att garantera en likvärdig säkerhetsnivå kan detta också ske under direkt överinseende av en tandläkare. Tandläkaren ska försäkra sig om att patienten inte använder produkten oftare eller längre än den är avsedd att använda. Om inga kontraindikationer föreligger kan produkten därefter lämnas ut till patient för användning i hemmet.

Vid förnyad tandblekningsbehandling ska samma rutin som ovan gälla. För tandhygienister innebär detta att rutiner för säkerställande av regelverket upprättas. I de fall där tandhygienist är delaktig i tandblekningsprocessen på klinik är det viktigt att tandläkarens undersökning och bedömning dokumenteras i journalen.

Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn av produkterna, Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av behörighet. Kommunerna ansvarar för tillsyn vid exempelvis skönhetssalonger och frisörer.