Ont vid visdomstand?

Visdomständerna kan vara svåra att hålla rena. Ibland täcker tandköttet en del av tanden vilket medför att det lätt fastnar mat och bakterier.

Ibland blir det infekterat och man känner dålig smak och smärta. Man kan då borsta runt tanden med en enbindelsborste med bakteriedödande gel tex Corsodyl. Detta kan man göra morgon och kväll 7 dagar. Om man behöver smärtlindring rekommenderar vi Alvedon och Ipren enligt dosering på förpackningen.

Men om smärtan är kraftig och du är svullen, vill vi att du omgående kontaktar oss!  Man behöver ibland spola rent och i undantagsfall även sätta in penicillin.

 

 

 

 

Du kan alltid kontakta oss för rådgivning.