Våra villkor

Bokning, avgifter och betalning

Ändra eller avboka tid

Du kan alltid boka om eller avboka din tid senast 48 timmar före bokad tid via telefon.

Vid sjukdom samma dag måste kliniken få reda på det snarast och senast en timme efter öppningstiden aktuell dag.

Får du förhinder och inte kommer på din bokade tid eller om du har lämnat återbud för sent, får du betala för det planerade besöket. Detta debiteras enligt gällande tandvårdstaxa. Läs gärna mer nedan.

Betalningsvillkor och avgifter

Vårdgivare har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket? Detta gäller även för barn och unga vuxna.

Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.

Patient med särskilt tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.

I enstaka fall kan det finnas skäl att avskriva kravet om det finns godtagbara skäl.

Betalning med kort och fakturering sker via Walley (Collector).

Avgifter för dig över 23 år

Uteblivet besök / Sent återbud
400 kr

Uteblivet besök / Sent återbud, sedering
400-700 kr

Avgifter barn och unga vuxna 3-23 år

Uteblivet besök / Sent återbud
200 kr

Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering
700 kr

Betalningsansvaret barn och unga vuxna

Myndiga patienter som fyllt 18 år ska själva betala avgiften.

För underåriga patienter (under 18 år) ska vårdnadshavaren/förmyndaren betala avgiften. I de fall krav på avgiften inte kan ställas till vårdnadshavaren/förmyndaren ska ingen avgift tas ut av den underårige.

Om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om, där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura. Möjligheten att ta ut avgift vid uteblivet besök kan i stället ges vid nästa besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet. Om det finns godtagbara skäl.

Det är chefen på mottagningen som fattar beslut. Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Exempel när vårdnadshavaren eller förmyndaren inte kan krävas på avgiften:

  • Hänsyn till sekretess
  • Den underårige uttryckligen angivit att hon/han själv vill betala avgiften
  • Den underårige har eget hushåll.

Undantag

  • När patienten eller vårdnadshavaren/förmyndaren kan slippa betala
  • Om kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient.